4 Oktober Algemene Ledenvergadering

- 5:51 PM - oktober 1st, 2018


Voor donderdag 4 oktober 2018 is de jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) 2018 van onze vereniging gepland. Net als altijd zal ook deze keer de ALV weer in de "Lindekamp-sporthal" worden gehouden. We beginnen om 20.15 uur. De zaal is al eerder open, namelijk vanaf 20.00 uur. Alle (senior-)leden zijn deze avond welkom. Eventuele afmeldingen en agendapunten kun je aan het secretariaat doorgeven via het mailadres jan(at)vvlienden.net.