Algemeen


Trainingen

Woensdag 20:00 uur Heren 1
Vrijdag 17:00 uur Jeugd (8 t/m 13 jaar)
  20:30 uur Recreanten gemengd

Wedstrijddagen

zaterdag 19:00 uur NeVoBo Heren 1

Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het kalenderjaar daaropvolgend. Het lidmaatschapsgeld dient per jaar of per halfjaar bij vooruitbetaling te worden voldaan. Eventueel kan ook via een z.g. "maandelijkse overboekingsopdracht" in 9 termijnen betaald worden. Hiervoor moet je eenmalig je bank opdracht geven.

Bij eventuele deelname aan de officiële competitie van de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) worden de deelnamekosten voor het spelen van wedstrijden via de Nevobo extra in rekening gebracht.

In verband met COVID-19 moeten de bedragen voor het seizoen 2021-2022 nog vastgesteld worden. De jeugd mag sowieso het gehele seizoen gratis meetrainen!

Opzegging

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de tijdsduur van het verenigingsjaar met stilzwijgende verlenging voor telkens een jaar, tenzij schriftelijke opzegging plaatsvindt uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar (dus 4 weken voor 1 juli!!). Uitzondering is een verhuizing over meer dan 15 kilometer, hierbij is opzegging per half jaar mogelijk.

Algemeen

Deelname aan de vv Lienden georganiseerde activiteiten gebeurt op eigen risico.

Nieuwe leden

Per seizoen mag je twee keer verblijvend meetrainen om te kijken of je het bevalt, daarna moet het inschrijfformulier digitaal worden ingevuld. 

Internetlinks

De Nederlandse Volleybal Bond : www.volleybal.nl
Recvol Volleybalcompetitie: www.recvol.nl