Lid worden?


Nieuwe leden

Nieuwe leden mogen vier keer gratis meetrainen. Dit kun je als proeftijd beschouwen om te kijken of het je bevalt, daarna moet het inschrijfformulier worden ingevuld.

Speciaal voor nieuwe jeugdleden

Bij deelname aan de officiële jeugdcompetitie van de Nevobo-Nederlandse Volleybal Bond wordt van de ouders/verzorgers van onze jeugdleden verwacht, dat men tijdens het seizoen bij tourbeurt ook eens:

  • Het vervoer van de teamleden naar een uitwedstrijd(en) verzorgd ( op zaterdag). 
  • Na afloop van een wedstrijd de shirts van het team meeneemt om ze thuis te wassen.

En bij thuiswedstrijden (op zaterdagmiddag) in de eigen "Lindekampsporthal":

  • Assisteert bij het inrichten van het speelveld (opbouw net, wedstrijdbenodigdheden klaarzetten e.d.).
  • In onze heel eenvoudige bar koffie/thee maakt.
  • En ook hier geldt weer : het wassen van de shirts.

Leden, die meespelen in de competitie betalen naast het clublidmaatschapsgeld ook een bedrag voor de Nevobo deelnamekosten (spelerspas, teamgeld, bondscontributie).

Het inschrijfformulier kan via het bestuur verkegen worden